1953

Det hele startede i Horsens i 1953.

Kit og Svend Aage Jensen

Belle Art Gallery udspringer af Horsens Kunstgalleri, som startede i 1953. Her åbnede Ketty og Svend Aage Jensen kunstgalleri i Havnealle 5 i Horsens. De handlede mest med ældre dansk kunst af blandt andre Skagensmalerne.

Rensning og restaurering samt indramning af malerier

Svend Aage Jensen var udlært møbelsnedker og pengene var små, så for at få økonomien til at hænge sammen, købte de også dødsboer og solgte således også ældre møbler og ægte tæpper. Svend Aage Jensen var også dygtig til at rense og restaurere gamle malerier og indramme dem. Med tiden kom galleriet i forbindelse med mange samlere og forsikringsselskaber, som ønskede at få udbedret skader eller blot at få istandgjort gamle malerier.

1968

Belle ved Stouby, 1968

Hanne og Henning Munkholm

I 1968 købte deres datter og svigersøn, Hanne og Henning Munkholm, den smukke gamle bygning som husede Belle Gamle Skole på landevejen mellem Vejle og Juelsminde. Her åbnede de en lille ”sommerforretning” som de kaldte Belle Kunst. Her kunne Hanne Munkholm passe parrets datter Helle, mens hun tog sig af udstillingen med kunst og ægte tæpper.

Hannes barndomshjem i Horsens var en naturlig del af forældrenes galleri. Her havde Hanne hjulpet sine forældre med at passe forretningen, ligesom hun også hjalp til, når de holdt deres årlige sommerudstilling i Blokhus.

Med sin baggrund i kunsthandlen i Horsens kunne hun nyde godt af erfaringerne hjemmefra. Hun medbragte en værdifuld basisviden om, hvor og hvordan man købte og solgte kunst. Henning Munkholm medbragte også en værdifuld basisviden om, hvordan malerier kunne restaureres. Dette havde han lært af sin far, Alfred Munkholm, kunstmaler i Aalborg. Disse erfaringer har familievirksomheden nydt godt af helt frem til i dag.

I 1976 tog Henning Munkholm sin afsked fra sit job som typograf på Rackmanns fabrikker i Horsens og trådte ind i familiefirmaet. Her havde hans kone Hanne nu fået så meget at se til i kunst og tæppehandlen, at hun ikke længere kunne passe både forretningen og deres to børn Helle på 9 år og Martin på 6 år.

1976

Belle Kunst ”Belle Gamle Skole”, 1976

Hanne og Henning købte den gamle skole i 1968. De flyttede ind 1. april og åbnede Belle Kunst 25. maj.

Forretningen udviklede sig og Hanne og Henning Munkholm begyndte at opsøge forskellige aktuelle kunstnere direkte. Mange af de kunstnere de lavede aftaler med, blev ved med at levere kunst til Belle Kunst, indtil de indstillede karrieren eller helt frem til deres død. I familien Munkholm værner man om de gode og langvarige relationer til såvel kunstnere som samlere.

Hanne og Henning Munkholm vandt stor anerkendelse for deres evne til at finde og etablere samarbejde med de rigtige kunstnere, til trods for at Belle Kunst blot var et ganske lille kunstgalleri på landet. De blev kendte for deres gode service og fagviden, såvel lokalt som nationalt. Hanne og Henning rejste også rundt og indkøbte ældre dansk kunst som de restaurerede og solgte i Belle. Folk fra hele Danmark søgte nu til Belle for at se på kunst og ægte tæpper og ikke mindst for at se de interessante nye udstillinger som Hanne og Henning arrangerede i forbindelse med påsken og andre højtider.

3. generation i familiefirmaet bliver en realitet

I 1987 trådte parrets datter, Helle Munkholm, ind i familiefirmaet efter at have afsluttet sin handelsuddannelse som isenkræmmer i Vejle. 3. generations medvirken i familiefirmaet var nu en realitet. Helle startede med at arbejde sammen med forældrene i Belle og kørte blandt andet ud og besøgte virksomheder, med henblik på at udføre udsmykningsopgaver med moderne kunst. Tidligere havde familien stort set udelukkende udstillet malerier og anden billedkunst, men nu kom skulpturerne med i galleriets faste sortiment. I en periode læste Helle, kunsthistorie på Århus universitet, i sin fritid.

I 1989 købte Hanne og Henning Munkholm Horsens Kunstgalleri af Hannes forældre samt ejendommen, som husede galleriet. De erhvervede også naboejendommen, med henblik på en udvidelse af kunstgalleriet i Horsens.

Stor ombygning

Der blev gennemført en større renovering og ombygning af ejendommene i Horsens. Ud af det oprindelige kunstgalleri, en port, en tidligere bagerforretning, en tidligere frisørsalon samt et par lagerrum og baglokaler, blev der lavet et stort butikslokale som husede kunstgalleriet med udstillingslokaler i den ene fløj og tæppeforretningen i den anden fløj. Nu var der også plads til at udstille forskellige former for grafik, som litografier, raderinger, serigrafier etc.

1989 - 1991

Horsens Kunstgalleri, 1990

Martin Munkholm, også 3. generation indtræder
I 1991 trådte Hanne og Hennings søn, Martin Munkholm, ind i familiefirmaet efter at havde afsluttet sin handelsuddannelse som tæppehandler i Frihavnen i Hamborg. I sin læretid 1989 – 1991 havde Martin arbejdet med persiske tæpper som sit speciale.

 

1991 - 2011

Horsens Kunstgalleri 1995

Horsens Kunstgalleri, 1995

Søskendeparret Helle og Martin Munkholm i Horsens Kunstgalleri 1991 – 2011

I årene 1991 – 2011 drev søskendeparret Helle og Martin Munkholm Horsens Kunstgalleri, som de overtog ejerskabet af i 2001. De har haft tæt samarbejde med forældrene i Belle Kunst, som kun er 20 km uden for Horsens bymidte. Samtidig hjalp deres mormor, Ketty Jensen (Kit), til i det daglige, da hun stadig havde bopæl i samme ejendom som kunstgalleriet. På denne måde er megen værdifuld erfaring, netværk og viden blevet videregivet fra generation til generation.

Kunsthandlerforeningen og Dansk Kunstmesse

I perioden 1998 – 2002 var Martin Munkholm meget aktiv i Kunsthandlerforeningen, hvor han var medstifter af Dansk Kunstmesse og formand for messeudvalget.

Gennem årene har han afviklet et utal af rundvisninger i kunstgalleriet i både Horsens og Belle og holdt kortere og længere foredrag om familiens liv i kunstbranchen.

 

 

Generationsskifte og byggeprojekt

I 2010 besluttede familien Munkholm at igangsætte endnu et generationsskifte samt endnu et byggeprojekt.

Da lokalerne i Horsens såvel som i Belle var blevet for små, traf familien beslutning om, at bygge et nyt kunstgalleri ved siden af det gamle i de unikke omgivelser i Belle ved Stouby, mellem Vejle, Horsens og Juelsminde.

Det gamle galleri i Horsens blev, med et vist vemod, afviklet i løbet af 2010 – 2011. Til gengæld kunne familien glæde sig over, at tage hul på et nyt kapitel i familiefirmaets historie. I tidsrummet 2011 – 2012 blev det nye moderne galleri i to etager opført i Belle.

Det gamle hus i Belle var Helle og Martins barndomshjem. Lige som deres mor Hanne var vokset op i umiddelbar forbindelse med familiens forretning, var det også tilfældet for de to søskende. De flyttede på en måde bare hjem igen og alle familiens aktiviteter blev således samlet på et sted i Belle. Her overtog Helle og Martin ansvaret for den daglige drift. Belle Art og Belle Rugs betragtes i dag af mange som en lille kulturinstitution og udflugtsmål. Der er mulighed for at nyde de smukke omgivelser, få en kop kaffe og gå på opdagelse og opleve mere end 2.000 kunstværker.

Den nye bygning fra 2012

Den nye bygning, som stod færdig i april 2012, kom til at huse kunstgalleriet i to etager, Belle Art Gallery. På åbningsdagen mødte mere end 800 gæster op for at se det nye galleri og lykønske familien. Dette skabte, i positiv forstand, lokalt kaos i den lille by Belle.

Den gamle bygning fra 1868

Den gamle unikke bygning fra 1868, som oprindeligt var en skole, kom til at huse specialforretningen for ægte orientalske tæpper og kelim, Belle Carpets & Rugs.

Således fik familien Munkholm mulighed for at videreføre deres gamle koncept, med både moderne kunst, ægte orientalske tæpper og kelim på samme adresse, men i to forskellige bygninger.

4. generation kommer med i familie-virksomheden

I december 2019 blev Trine Munkholm medejer af driftselskabet Belle Kunst ApS og blev i 2020 medlem af bestyrelsen. Således er 4. generation trådt ind i familiefirmaet.

Bedsteforældrene Hanne og Henning Munkholm (2. generation) bor stadig på adressen og følger med i det daglige arbejde. På denne måde gentager historien sig.
Megen værdifuld erfaring kan igen videregives fra generation til generation.

Aktuelt er tre generationer samlet i Belle og kunderne kan nyde godt af et vidt forgrenet netværk, samt de erfaringer og den viden der er er opsamlet siden 1953 af 4 generationer.

Belle Art Gallery beskæftiger sig med følgende:

  • Separatudstillinger med fokus på udvalgte kunstnere.
  • Handel med og formidling af klassisk og moderne billedkunst.
  • Handel med og formidling af klassiske og moderne skulpturer.
  • Handel med og formidling af litografier, serigrafier og gicleetryk.
  • Handel med og formidling af fotokunst.
  • Handel med keramik, glaskunst og kunsthåndværk.
  • Indramning samt rensning og restaurering af malerier.
  • Kunstmarked med køb, salg og bytte af malerier og grafik samt kunsthåndværk.

En 4. generations familievirksomhed.